Yeniliklər
31.10.2018-ci il tarixdə “Fairmont Bakı” Otelində Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyinin (KOICA) Azərbaycan Nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
Məzunlar Assosiasiyası (KOAZ) Bilik Mübadiləsi Seminarı keçirilmişdir.
Ekspertizası Mərkəzi, Ədliyyə günü münasibətilə loqolu hədiyyələrin kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, təsərrüfat mallarının kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi metodik vəsaitlərin nəşri işlərinin  kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Türkiyə Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Jandarma Kriminal Dairə Başkanlığı və Emniyet Genel Müdürlüyü Kriminal Dairə Başkanlığının nümayəndə heyətinin Bakiya planlaşdırılmış rəsmi səfəri 25-27 sentyabr 2018-ci il tarixlərində həyata keçmişdir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi “Cellebrite” şirkətinin istehsalı olan mobil avadanlıqlar üzərində tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuş “Ufed-2” aparat kompleksinin  kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.