Yeniliklər
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi metodik vəsaitlərin nəşri işlərinin  kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Türkiyə Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Jandarma Kriminal Dairə Başkanlığı və Emniyet Genel Müdürlüyü Kriminal Dairə Başkanlığının nümayəndə heyətinin Bakiya planlaşdırılmış rəsmi səfəri 25-27 sentyabr 2018-ci il tarixlərində həyata keçmişdir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi “Cellebrite” şirkətinin istehsalı olan mobil avadanlıqlar üzərində tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuş “Ufed-2” aparat kompleksinin  kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzində istilik sistemi xətlərinin cari təmir və dəyişdirilməsi üçün kotirovkalar sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
“Qısa bir müddətdə toz şəkilli maddə qoyulur almaz qəbuledicisinə və sıxılır. 4 dəfə skan olandan sonra həmin narkotik vasitənin tərkibini müəyyən etmək mümkündür”.
APA Tv izləyicilərinə cinayətlərin açılmasında məhkəmə ekspertizasının rolunu göstərmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzindən reportajlar hazırlayaraq yayımlayır.