Yeniliklər
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi kartriclərin kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi seyf, labaratoriya və ofis mebellərinin alınması üçün kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi qaz xromotoqrafı, kütlə spektometri və optik emission spektometrlərin fəaliyyətində istifadə olunan qazların  kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi UFED Touch Ultimate proqram təminatının yenilənməsi üçün işlərin kotirovka sorğusu üsuluilə satın alınmasını həyata keçirir.
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, yerləşdiyi inzibati binada və Lənkəran regional bölməsinin inzabati binasında cari təmir işlərinin aparılması üçün kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.