Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi


Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası
http://www.iaaca.org/

AŞ Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupu (GRECO)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası
http://www.antikorrupsiya.gov.az/view.php?lang=az&menu=0

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi
http://genprosecutor.gov.az/index.php?/az/content/38/

Qaynar xətt:

(+99 412) 498-05-43