Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

 

ƏSASNAMƏLƏR

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi haqqında
ƏSASNAMƏ

(Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin 28.12.2007-ci il tarixli 44-T №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir)
http://justice.gov.az/mem.pdf


.................................................................................................................

Məhkəmə ekspertizası mərkəzində məhkəmə eksperti ixtisasının verilməsi haqqında
Əsasnamə
(Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2012-ci il 29 noyabr tarixli 24-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir)


.................................................................................................................

Məhkəmə ekspertlərinin attestasiyasının keçirilməsi və onlara ixtisas dərəcəsinin verilməsi
Qaydası
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 2 may tarixli 93 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir)


.................................................................................................................

Məhkəmə ekspertizası mərkəzi Ekspert-ixtisas komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin ƏMRİ
(20 iyun 2012-ci il, № 11-T)


.................................................................................................................

Qaynar xətt:

(+99 412) 498-05-43