Təlimatlar


Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə ekspertizası mərkəzində ekspertizaların aparılmasının təşkili haqqında 

TƏLİMAT 


(Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 12-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 

Yüklə (.pdf | 182 KB). 

http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=31923