Kotirovka elanı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI MƏRKƏZİ qaz xromotoqrafı, kütlə spektometri və optik emission spektometrlərin fəaliyyətində istifadə olunan qazların kotirovka sorğusu üsulu
ilə satın alınmasını həyata keçirir. Maraqlanan təşkilatlar 012498-05-43 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 16.05.2019 10:00 tarixinədək qəbul olunur.

Ünvan: Bakı şəhəri Xəqani Küç. 14

Kotirovka komissiyası