Psixoloji ekspertizalar şöbəsi

Tel.: (+99412) 493-99-86 / 493-15-38 

E-poçt: mempsixoloji@gmail.com

Psixoloji ekspertiza şöbəsi rəis, 1 nəfər baş ekspert, 1 nəfər böyük ekspert, 1 nəfər aparıcı ekspert, 1 nəfər ekspert, 1 nəfər baş mütəxəssisdən ibarət heyətlə MEM-in Əsasnaməsinə görə aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

 • Cinayət və mülki işlər üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası sahəsində tədqiqatlar apararaq qanun¬vericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir;

 • məhkəmə-psixoloji ekspertizası üzrə elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirir və alınmış nəticələri ekspert təcrübəsində tətbiq edir; 

 • cinayətlərin baş verməsinə kömək etmiş səbəb və şəraitin aşkar edilib onların aradan qaldırılması sahəsində ekspert profilaktikasını həyata keçirir; 

 • ekspertizanın təyini və canlı şəxslərin məhkəmə-psixoloji ekspertizası üzrə məhkəmə və istintaq orqan¬larına metodiki kömək göstərir; 

 • ekspert təcrübəsinin təhlili əsasında ümumiləş¬dirmələr aparır, metodik və profilaktik tövsiyələr hazırlayır;

 • psixoloji və hüquqi maarifləndirmə işinin aparılmasında iştirak edir; 

 • ekspert psixoloqların hazırlanmasında, onların peşə hazırlığının artırılmasında iştirak edir; 

 • məhkəmə-psixoloji ekspertizasının aktual problemləri üzrə keçirilən elmi-nəzəri və praktiki tədbirlərdə iştirak edir; 

 • elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini elmi əsərlər məc¬muələrində, hüquq və psixoloji ədəbiyyatı nəşrlərində çap etdirir; 

 • peşə hazırlığının yüksəldilməsi məqsədilə qa¬nunvericiliyi, məhkəmə ekspertizası və hüquq psixologiyasının yeni nailiyyətlərini daim öyrənir, işgüzar və peşə keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə çalışır, əmək və icra intizamına əməl edir, vəzifələrinin vaxtında və düzgün icra edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır; 

 • xidməti fəaliyyətlə bağlı Mərkəzin rəhbərliyinin digər tapşırıqlarını yerinə yetirir.


Psixoloji ekspertiza şöbəsi rəis, 1 nəfər baş ekspert, 1 nəfər böyük ekspert, 1 nəfər aparıcı ekspert, 1 nəfər ekspert, 1 nəfər baş mütəxəssisdən ibarət heyətlə MEM-in Əsasnaməsinə görə aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

 • Cinayət və mülki işlər üzrə məhkəmə-psixoloji ekspertizası sahəsində tədqiqatlar apararaq qanun¬vericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələri yerinə yetirir;

 • məhkəmə-psixoloji ekspertizası üzrə elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirir və alınmış nəticələri ekspert təcrübəsində tətbiq edir; 

 • cinayətlərin baş verməsinə kömək etmiş səbəb və şəraitin aşkar edilib onların aradan qaldırılması sahəsində ekspert profilaktikasını həyata keçirir; 

 • ekspertizanın təyini və canlı şəxslərin məhkəmə-psixoloji ekspertizası üzrə məhkəmə və istintaq orqan¬larına metodiki kömək göstərir; 

 • ekspert təcrübəsinin təhlili əsasında ümumiləş¬dirmələr aparır, metodik və profilaktik tövsiyələr hazırlayır;

 • psixoloji və hüquqi maarifləndirmə işinin aparılmasında iştirak edir; 

 • ekspert psixoloqların hazırlanmasında, onların peşə hazırlığının artırılmasında iştirak edir; 

 • məhkəmə-psixoloji ekspertizasının aktual problemləri üzrə keçirilən elmi-nəzəri və praktiki tədbirlərdə iştirak edir; 

 • elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini elmi əsərlər məc¬muələrində, hüquq və psixoloji ədəbiyyatı nəşrlərində çap etdirir; 

 • peşə hazırlığının yüksəldilməsi məqsədilə qa¬nunvericiliyi, məhkəmə ekspertizası və hüquq psixologiyasının yeni nailiyyətlərini daim öyrənir, işgüzar və peşə keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə çalışır, əmək və icra intizamına əməl edir, vəzifələrinin vaxtında və düzgün icra edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır; 

 • xidməti fəaliyyətlə bağlı Mərkəzin rəhbərliyinin digər tapşırıqlarını yerinə yetirir.