Rəis müavinləri

Hamlet Əli oğlu Musayev
Rəis müavini

tel: 598-51-45

e-mail:qraf.56@mail.ru

baş ədliyyə müşaviri,
hüquq elmləri namizədi

............................................................................................................


Azad Süleyman oğlu Abdinbəyov
Rəis müavini

tel: 498-60-28

e-mail:qraf.56@mail.ru

kiçik ədliyyə müşaviri,
biologiya elmləri namizədi.